Anunturi

09/08/2020 Anunț cu privire la primirea cererilor de închiriere spații de producție

03/08/2020 ANUNT S.C. PARC INDUSTRlAL BREAZA S.R.L. ANUNTA PE ACEASTA CALE CA SE PRlMESC CERERl DE INCHIRIERE SPATII DE PRODUCTIE. SPATIILE (halele) SE GASESC IN INCINTA PARCULUI INDUSTRIAL, Str. GRIVITEI 18, BREAZA (PLATFORMA INDUSTRIALA HIDROJET ). LICITATIILE PENTRU INCHIRIEREA ACESTOR SPATII SE VOR TINE RESPECTAND REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL PARCULUI INDUSTRlAL , CAIETELE DE SARCINI SI HOT ARARILE CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI BREAZA care sunt publicate pe site-ul parcului industrial.

04/05/2020 S.C. PARC INDUSTRIAL BREAZA S.R.L. ANUNTA PE ACEASTA CALE CA SE PRIMESC CERERI DE INCHIRIERE SPATII DE PRODUCTIE . SPATIILE (halele) SE GASESC IN INCINTA PARCULUI INDUSTRIAL , Str. GRIVITEI 18 , BREAZA (PLATFORMA INDUSTRIALA HIDROJET ).

09/03/2020 Anunț organizare licitație în vederea închirierii spațiilor de producție aflate în incinta Parcului Industrial.

14/02/2020 S.C. PARC INDUSTRIAL BREAZA S.R.L. , anunta pe aceasta cale pe cei interesati , ca se primesc cereri de inchiriere spatii de productie in incinta parcului industrial

29/08/2019 ANUNT SC PARC INDUSTRIAL BREAZA SRL ANUNTA PE TOTI CEI lNTERESATI CA MAl SUNT SPATTI DE INCHIRIAT IN INCINTA P ARCULUI INDUSTRIAL (PLA TFORMA INDUSTRIALA HIDROJET) SITUATA IN str. GRIVITEI Nr. 18, BREAZA 105400, PRAHOVA. LICITATIILE DE INCHIRIERE SE VORFACE RESPECTAND REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTION ARE , CAIETELE DE SARCINI SI HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL BREAZA.

21/01/2019 Anunț cu privire la constituirea si funcționarea Parcului Industrial Breaza