Prezentare

DATE GENERALE, DESCRIERE SITUAȚIE EXISTENTĂ

Parcul Industrial – reprezintă o platformă de dezvoltare a producției și serviciilor, generatoare de locuri de muncă și bunăstare – este un cadru instituțional modern, care oferă acces la infrastructură fizică, servicii și facilități de producție investitorilor.

 

Acesta este localizat la 10 km distanță față de drumul European E60 (DN1), București – Brașov, fapt ce conferă acces ușor la toate zonele României.

Amplasamentul are acces direct din str. Griviței, care se desprinde din str. Republicii și este situat la aproximativ 100 m de str. Repubicii (respectiv D.J. 101R), cu originea în DN1 (E60).

Locația se află amplasată în imediata apropiere a viitoarei autostrăzi București – Brașov și lângă  Stația CFR Breaza Nord, ceea ce crește gradul de atractivitate pentru viitorii investitori.

 

 

 1. DATE GENERALE
 • Date generale obiectiv

Parcul Industrial Breaza va fi destinat producției industriale nepoluante și a serviciilor.

Prin înființarea Parcului Industrial Breaza se urmărește:

– Creșterea atractivității regiunii ca locație pentru investiții în activități economice și sociale;

– Efectul pozitiv de antrenare în economie;

 • Crearea de noi locuri de muncă;
 • Creșterea gradului de competitivitate economică;
 • Atragerea investițiilor autohtone și străine;

Atragerea de noi resurse la bugetul local și național.

1.2. Amplasamentul general

Parcul Industrial Breaza va fi amplasat în orașul Breaza, str.Griviței nr.18, pe fosta platformă industrială a SC HIDROJET SA.

Imobilele, respectiv terenul și clădirile, fac parte în prezent din domeniul public al orașului BREAZA.

 1. DESCRIERE SITUAȚIE EXISTENTĂ

DATELE TEHNICE ALE CLĂDIRILOR / IMOBILELOR

Parcul industrial va cuprinde următoarele clădiri / imobile:

 1. C6 – CENTRALĂ TERMICĂ – BARACĂ METALICĂ
 2. C5 – HALĂ EXTRUDĂRI LA CALD
 3. C16 – STAȚIE RĂCIRE
 4. C8 – HALĂ POMPE SERIE MICĂ, ECHIPAMENT HIDRAULIC
 5. C3 – TURNĂTORIE
 6. C13 – BARACĂ METALICĂ
 7. C2 – HALĂ SM4
 8. C9 – HALĂ TRATAMENT TERMIC
 9. C1 – PUNCT SANITAR – DISPENSAR
 10. C12 – BARACĂ METALICĂ
 11. C4 – DEPOZIT CHIMIC + STAȚIE ELECTROCARE
 12. C18 – BARACĂ METALICĂ
 13. C19 – CLĂDIRE BARACĂ

 

Aceste imobile însumează următoarele suprafețe de teren / construcții:

 • Suprafață totală teren: 58 911,68 m2
 • Suprafața desfășurată clădiri: 39 448,66 m2
 • Suprafața construită: 28 840,14 m2
 • Suprafața utilă: 34.044,59 m2

Suprafața totală de birouri este aprox: 2948,18 m2

 

1.3. Obiectivul general

Obiectivul general al Parcului Industrial Breaza este de a revigora și a dezvolta durabil economia locală și regională, creșterea nivelului de trai al locuitorilor, prin atragerea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă în orașul  Breaza.

 

1.4. Obiective specifice

 

 • Realizarea de parteneriate cu instituții similare la nivel local, regional, național și internațional.
 • Atragerea de afaceri profitabile care să genereze un număr important de locuri de muncă stabile.
 • Creșterea rolului parcului industrial Breaza la nivel regional, național și internațional.
 • Asigurarea sprijinului logistic pentru racordarea fiecărei clădiri la utilitățile publice (apa, canalizare, gaze naturale, energie electrică), inclusiv contorizarea acestora.